Informácia o vydaní knihy Záblesk (booksite.sk)

16.03.2017 16:44

Ilustrovaná básnická zbierka je zrkadlením motívu lásky, vzťahov, ale aj vnútorného nepokoja a revolty mladého človeka, ktorý sa búri voči zaužívaným zvyklostiam a postojom každodenného života. Autor nadväzujúc na predchádzajúcu básnickú zbierku rozširuje svoj pohľad o nové témy či hĺbku ich stvárnenia. Cieľom knižky je okrem pôžitku z čítania poskytnúť aj priestor na zamyslenie.

Venované všetkým, ktorým okolitý svet nie je ľahostajný.

Dráždim tigra,
veď nevyhrá.
Skáčem mimo rytmu,
nehraj smutnú.
Často vchádzam do dymu,
neboj sa, viem, idem k plameňu.
Budem horieť krátko,
len pokým neumriem.
S poklonou ti to sľubujem.
Urobím len veľa zmätkov.

Som ako Atropín,
gén sudičky Atropos,
Smrtihlava mladší syn.
Málo prosím á propos.

Asi som ako iní alibisti,
ľavák, blíženec a had,
plný egoizmu, hrdosti,
svojim tempom idem rád.

Pokým neumriem,
zanechávam stopy,
často mi niekto vlepí,
nezriedka aj môj vlastný vnem.
Dlaždím si cestu tŕnistú,
plnú mín a tuposti, viem.