Líška divá

04.07.2018 10:05

Sníva sen, z lesa sa díva
skrehnutá, líška divá
po cestách strnulých,
nahodí drápy i maškary.
Prajne, nie zle sa tvári,
má zmysel pre krásu,
ladné, len pekné tvary.
Pristúpi, pohladí, pošmátra.
Tvoje slabiny tak vypátra.
Nik jej - ryšavej nedal vieru,
trpezlivo ruže pestovala,
kvôli tŕňom, beťárka malá,
uvidia si v pravde dieru.
Sníva sen, zle sa díva,
vedomá, líška divá.

Autor: Jakub Possol Pokorný
2017