O mne v časopise Orol Tatranský

30.09.2016 14:14

O mne v časopise Orol Tatranský 3/2016 (príloha SNN).