Tŕň ruže

04.07.2018 10:14

Tŕň ruže
Poraní
tŕň ruže zo záhrad,
vo svite mesiaca,
ktorý nemá kvety.
V noci niet ich.
Krváca, no nebolí.
Narobil tŕň rán,
dožil si sa rán,
čo nás nezabije,
posilní.