Už je čas

28.01.2016 08:20

Za bohov!
Strážiť svätoháje.
Vybičovaný kmeň,
nepriateľov plieň!
Rúcajú nám báje.

Povesti plné neresti.
Kto ženské prsia stíska,
tomu dav tlieska.
Ak je to násilné.
Vraj je pravda vo víne.
Skôr však vo vine.

Sme netolerantní,
abstinuje korektnosť.
Bezočiví, plní chyby...
Striehne z nory cnosť.
Kritizuje vinník.

Strážiť!
V úcte k bohom.
Za nás!

Autor: Jakub Pokorný 2016
(zo zbierky Záblesk)